Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Pszczółki

Turniej karate o Puchar Wójta Gminy Pszczółki  I   EGZAMIN NA STOPNIE

I. CEL ZAWODÓW

- popularyzacja karate WKF

- wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek do kadry klubowej na rok 2013

- weryfikacja poziomu wyszkolenia członków kadry klubowej

II. ORGANIZATORZY

- Tczewski Klub Karate-DO

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Gminy Pszczółki

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

- sobota 23.03.2013 r.

- Pszczółki  - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej przy ul. Szkolnej 4

- START godzina 12.30

V/ WARUNKI UDZIAŁU

1. Zgłoszenie startujących bezpośrednio przed zawodami, lub u trenerów na sekcji

2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł od pierwszej konkurencji, każda następna 5 zł

3. Aktywny udział na zajęciach w sekcji – pozwolenie trenera

4. Startujący w konkurencjach kumite – obowiązkowy ochraniacz na szczękę

VI KONKURENCJE

DZIECI 4-6 lat bez podziału na płeć

Tor przeszkód

Kumite fantom

DZIECI 7-9 lat bez podziału na płeć

Tor przeszkód

Kumite fantom

kata białe pasy (ćwiczący od września)

kata kolorowe pasy

kumite 8-9lat (minimum 1 rok treningu)

ZAWODNICY, KTÓRZY OTRZYMAJĄ SZCZEGÓLNE POZWOLENIE BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA W KONKURENCJI DZIECI STARSZYCH

CHŁOPCY 10-11 lat

KATA

KATA BIAŁE PASY

Kumite fantom

Kumite

DZIEWCZĘTA 10-11 lat

KATA

KATA BIAŁE PASY

Kumite fantom

Kumite

CHŁOPCY 12-13 lat

KATA

KATA BIAŁE PASY

Kumite

DZIEWCZĘTA 12-13 LAT

KATA

KATA BIAŁE PASY

Kumite

!!! TURNIEJ JEST CZĘŚCIĄ EGZAMINU !!!

BEZPOŚREDNIO PRZED ZAWODAMI OD GODZINY 10.00 ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE EGZAMIN NA STOPNIE UCZNIOWSKIE KARATE SHOTOKAN. OSOBY, KTÓRE ZDAJĄ EGZAMIN MAJĄ OBOWIĄZEK WZIĘCIA UDZIAŁU W ZAWODACH.